TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0034

„A NAGYHEGYESI VERES PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA INNOVATÍV ISKOLAFEJLESZTÉSI PROJEKTJE”

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - 100 százalékos támogatási intenzitás mellett – 11.999.107.- forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került „Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” pályázati konstrukcióban „A Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola innovatív iskolafejlesztési projektje“ című projekt megvalósítására.
A fejlesztés hosszú távú célja a gyermekek és a fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend tiszteletben tartásával, valamint a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.

A pályázatba bevont tanulók száma 230 fő, akik az alábbi programokon vesznek részt a projekt megvalósítási ideje alatt: ökotábor, kirándulás busszal, kirándulás kerékpárral, nyelvi tábor és nyelvi témahét. A pedagógia kultúra folyamatos fejlesztésének biztosítása érdekében 27 fő pedagógus környezeti nevelés, környezettudatos magatartás továbbképzésen, 27 fő pedagógus pedig tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési továbbképzésen vesz részt. A célcsoport tagok részére közvetlenül a projekt megvalósításához kapcsolódó, az iskola nevelő-oktató tevékenységhez szorosan illeszkedő kis értékű tárgyi eszközök beszerzése is történik.

A fejlesztés hozzájárul a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok és jövőkép hatékonyabb megvalósításához, mivel elősegíti, hogy a felmerülő igényeknek és elvárásoknak megfelelően biztosítsa az oktatáshoz és az önművelődéshez szükséges alapfeltételeket. Hozzájárul, hogy a tanulók, kiemelve a HH/HHH diákok minél eredményesebben szerepeljenek a kompetencia-méréseken. Biztosítja a minőségi szakmai munka megerősítését, fejlesztését, a szakmai fejlődést, az ön- és továbbképzés lehetőségét, valamint a gyermekek részére az élményalapú tudás megszerzését, az eszközjellegű- és szociális kompetenciák fejlődését. Hozzájárul a környezettudatos magatartás megalapozásához, segíti az intézményi célok megvalósítása érdekében tevékenykedő kisközösségek - csoportok, körök - létrehozását, működésük feltételrendszerét.

 • A projekt címe: „A Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola innovatív iskolafejlesztési projektje”
 • Kedvezményezett megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
 • Kedvezményezett elérhetősége: 1051 Budapest, Nádor utca 32.; www.klik.gov.hu
 • A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0034
 • A projekt megvalósítás ideje: 2015.05.01. – 2015.10.31.
 • Megítélt összeg: 11 999 107 Ft
 • Támogatási intenzitás: 100%
 • A projekt megvalósításának helyszíne: Nagyhegyes
 • Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
 • www.palyazat.gov.hu

Ajánlott oldalak