PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK

A pedagógia kultúra folyamatos fejlesztésének biztosítása érdekében a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0034 azonosító számú projekt keretében 27-27 fő pedagógus az alábbi 30 órás  képzéseken vett részt:

 

  1. Az egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem), a környezettudatos magatartás, a természetismeret kapcsolatai tárgyú továbbképzés - Környezettudatosság
  • 30 órás képzés
  • Résztvevők száma: 27 fő
  • Célcsoport: Pedagógusok
  • A képzés célja: A környezet- és természetvédelmi alapfogalmak bemutatása, a résztvevők megismertetése a munkahelyi és azon kívüli környezettudatos magatartási formákkal, az ilyen célt szolgáló technológiákkal és tevékenységekkel. Szemlélet-formálás, nyitottság kialakítása a környezettudatos szemléletmód irányába, a környezet iránti egyéni és társadalmi felelősségvállalás fontosságának tudatosítása.

 

  1. Tanulási és magatartási problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzés
  • 30 órás képzés
  • Résztvevők száma: 27 fő
  • Célcsoport: Pedagógusok
  • A képzés célja: Megismertetni a résztvevőket a konfliktus fogalmával, fajtáival, kialakulásának okaival és a kialakult konfliktusok kezelési módjaival. Tudatosítani a résztvevőkben a konfliktushelyzetben tanúsított tudatos viselkedés fontosságát, szerepét a konfliktus megoldásában. A résztvevők konfliktuskezelési preferenciáinak felmérése, önértékelés a konfliktusok kezelése szempontjából. Felkészíteni a képzés résztvevőit a személyközi és a munkahelyi nézet- és véleménykülönbségek kezelésére. A konfliktushelyzet felismerésének és az egyszerű konfliktuskezelési módok gyakoroltatása.

 

Ajánlott oldalak