Dolgozóink, fogadóórák

A fogadóórákat minden hónap első hetében tartjuk.

Név Beosztás Fogadó óra
Agárdi Lajos rajz (1a, 1.b, 2.a, 5.-8.) etika(5., 7., 8.) A hét, B hét: Kedd 08.55 - 09.40
Bertalan Attila András természetismeret (5., 6.) földrajz (7.,8.) testnevelés (1., 2., 5., 7., 8.) A hét, B hét: Hétfő 09.55 - 10.40
Bokács Ferencné o.f, matem.,körny., techn., etika., testn. (2.a) néptánc (3.a) etika (4.) A hét, B hét: Szerda 08.55 - 09.40
Csige Imre o.f. (5.b) matematika (3.b) testnevelés (1., 2., 3., 5., 6.) A hét szerda 9.55 - 10.40; B hét péntek 8.55 - 9.40
Fülöp Roland o.f., magyar, testnevelés, informatika (3.b) testn., inform. (3., 4.) A hét, B hét: Kedd 14.20 - 15.05
Fülöpné Kiss Katalin o.f., etika (6.a) német (3-8.) A hét kedd 12.40 - 13.25; B hét kedd 9.55 - 10.40
Guti Szilvia gyógypedagógus
Haranginé Szabó Tünde o.f (7.b) matematika (7., 8.) informatika (5-8.) A hét, B hét: Hétfő 10.50 -11.35
Juhászné Beke Andrea magyar, iskolaotthon (2.a) ; fejlesztő foglalkozások A hét, B hét: Kedd 10.50 -11.35
Juhászné Preznánszky Zsuzsa magyar (5-8.)
Kátai Károly matematika (5.b, 6.a) A hét, B hét: Kedd 10.50 -11.35
Kiss Ferenc o.f. (8.b) angol (4-8.) felsős napközi A hét csütörtök 10.50 - 11.35; B hét szerda 9.55 - 10.40
Kissné Burzuk Mária intézményvezető, fizika (7-8.) A hét, B hét: Hétfő 09.55 - 10.40
Kunkli Lászlóné o.f. (1.a) magyar (1a, 1.b) testnevelés (1.a) A hét, B hét: Kedd 11.45 - 12.30
Liptai Krisztina környezet, technika, iskolaotthon (1.) informatika (1-3.) A hét, B hét: Kedd 12.40 - 13.25
Molnár Enikő Ilona intézményvezető-h.; magyar (8.) A hét, B hét: Szerda 08.55 - 09.40
Postáné Nagy Beáta o.f., mat., rajz, néptánc, környezetism. (4.a) mat. (3.b, 5.b) A hét, B hét: Hétfő 12.40 - 13.25
Rácz Richárd Péterné Jankó Fruzsina Márta hon- és népism. (5.) angol (1 -3.) napközi (3.) A hét hétfő 8.55 - 9.40; B hét szerda 8.55 - 9.40
Remenyikné Győrfi Judit o.f., matematika, ének (1.b) matematika (1.a) A hét, B hét: Szerda 9.55 - 10.40
Szabó Tünde o.f. (5.a) ének (1.a, 2-8.) A hét szerda 10.50 - 11.35; B hét csütörtök 10.50 - 11.35
Szabóné Molnár Eszter Rita o.f. (8.a) biológia, kémia (7-8.) term.ism. (5-6.) technika (5-7.) A hét szerda 08.55 - 09.40; B hét szerda 08.00 - 08.45
Szabóné Szatmári Éva Rozália technika, napközi (4.a) iskolakönyvtár A hét csütörtök 11.45 - 12.30; B hét kedd 12.40 - 13.25
Tomasovszki Ilona történelem (5-8.) német nyelv (1-2.) felsős napközi A hét, B hét: Hétfő 09.55 - 10.40
Tóth Sándorné o.f., magyar (3.a) környezetism., etika, techn. (3.a, 3.b) magyar (5.a) A hét csütörtök 10.50 - 11.35; B hét szerda 8.55 - 9.40
Udvarhelyi Zsolt o.f. (7.a) testnevelés (4-8.) A hét, B hét: Szerda 10.50 - 11.35