Dolgozóink, fogadóórák

A fogadóórákat minden hónap első hetében tartjuk.

Név Beosztás Fogadó óra A hét Fogadó óra B hét
Bakainé Ruzsányi Adrienn Magyar nyelv és irodalom (6-8), Iskolakönyvtár cs:10:50-11:35 cs:10:50-11:35
Bertalan Attila András Földrajz (7-8), Testnevelés (1-5,8) cs: 10:50-11:35 cs: 9:55-10:40
Bokács Ferencné Osztályfőnök 1.a, Rajz (1-2), Matem., Körny.ism., Etika,... k: 9:55-10:40 k: 9:55-10:40
Csige Imre Osztályfőnök 6.b, Testnevelés (1-6) cs: 9:55 - 10:40 h: 9:55 - 10:40
Fülöpné Kiss Katalin Osztályfőnök 7.a, Német (4-8), Etika (7-8) k: 10:50-11:35 k: 9:55-10:40
Haranginé Szabó Tünde Osztályfőnök 8.b, Informatika (5-8.), Matematika (6-8) cs:10:50-11:35 cs:10:50-11:35
Juhászné Beke Andrea Osztályfőnök 3.a, Magyar nyelv és irodalom (1,3), Etika 3,... k: 10:50-11:35 k: 10:50-11:35
Kiss Ferenc Angol (5-8), Történekem (5), Tanulószoba (7-8) k: 9:55 - 10:40 k: 9:55 - 10:40
Kissné Burzuk Mária Intézményvezető, Fizika (7-8) h: 9:55 - 10:40 h: 9:55 - 10:40
Kunkli Lászlóné Osztályfőnök 2.a, Magyar nyelv és irodalom (2), Testnevelés... h: 10:50-11:35 h: 10:50-11:35
Liptai Krisztina Informatika (1-4) k:12:40-13:25 sz:13:30-14:15
Marton Judit Krisztina Angol (1-4), Napközi (5-6) sz:11:45-12:30 sz:11:45-12:30
Molnár Enikő Ilona Intézményvezető-helyettes.; Magyar nyelv és irodalom (8) k: 11:45-12:30 k: 11:45-12:30
Postáné Nagy Beáta Osztályfőnök 4.b, Matematika (3-6), Testnevelés (6) p: 10:50-11:35 p: 9:55-10:40
Rácz Richárd Péterné Jankó Fruzsina Márta Hon- és népismeret (5), Etika (5,8), Napközi (3-4) k: 11:45-12:30 k: 11:45-12:30
Remenyikné Győrfi Judit Osztályfőnök 2.b, Matem., Ének, Körny.ism, Etika,... k: 14:20-15:05 k: 13:30-14:15
Szabó Tünde Osztályfőnök 6.a, Ének (1-8) sz: 9:55-10:40 sz:10:50-11:35
Szabóné Molnár Eszter Rita Osztáylfőnök 5.a, Természetismeret (5-6), Biológia (7-8)... h: 10:50-11:35 k: 8:55-9:40
Szabóné Szatmári Éva Rozália Technika (2-4), Rajz (3-4), Napközi 3 p: 11:45-12:30 p: 11:45-12:30
Tomasovszki Ilona Történelem (6-8), Német (1-3), Tanulószoba (7-8) p: 13:30-14:15 p: 13:30-14:15
Tóth Sándorné Osztályfőnök 4.a, Magyar nyelv és irodalom (4-5), Körny.ism... sz: 9:55-10:40 sz: 9:55-10:40
Udvarhelyi Zsolt Osztályfőnök 8.a, Testnevelés (6-8) sz: 9:55-10:40 sz: 9:55-10:40