Dolgozóink, fogadóórák

A fogadóórákat minden hónap első hetében tartjuk.

Név Beosztás Fogadó óra
Agárdi Lajos rajz (1a, 1.b, 2.a, 5.-8.) etika(5., 7., 8.) A hét, B hét: kedd 08.55 - 09.40
Bakainé Ruzsányi Adrienn Magyar nyelv és irodalom (5-8) A,B hét szerda: 8:55 - 9:40
Bertalan Attila András természetismeret (5., 6.) földrajz (7.,8.) testnevelés (1., 2., 5., 7., 8.) A hét, B hét: kedd 08:55 - 09:40
Bokács Ferencné o.f, matem.,körny., techn., etika., testn. (2.a) néptánc (3.a) etika (4.) A hét, B hét: szerda 08.55 - 09.40
Csige Imre o.f. (5.b) matematika (3.b) testnevelés (1., 2., 3., 5., 6.) A hét szerda 9.55 - 10.40; B hét péntek 8.55 - 9.40
Fülöp Roland o.f., magyar, testnevelés, informatika (3.b) testn., inform. (3., 4.) A hét, B hét: kedd 14.20 - 15.05
Fülöpné Kiss Katalin o.f., etika (6.a) német (3-8.) A, B hét kedd 8.55 - 9.40
Guti Szilvia gyógypedagógus
Haranginé Szabó Tünde o.f (7.b) matematika (7., 8.) informatika (5-8.) A hét hétfő 10.50 -11.35; B hét hétfő 09.55 - 10.40
Juhászné Beke Andrea magyar, iskolaotthon (2.a) ; fejlesztő foglalkozások A hét, B hét: kedd 10.50 -11.35
Kátai Károly matematika (5.b, 6.a) A hét csütörtök 11:45 - 12:30; B hét kedd 10:50 - 11:35
Kiss Ferenc o.f. (8.b) angol (4-8.) felsős napközi A, B hét: hétfő 9.55 - 10.40
Kissné Burzuk Mária intézményvezető, fizika (7-8.) A hét, B hét: hétfő 08:55 - 9:40
Kunkli Lászlóné o.f. (1.a) magyar (1a, 1.b) testnevelés (1.a) A hét, B hét: kedd 11.45 - 12.30
Liptai Krisztina környezet, technika, iskolaotthon (1.) informatika (1-3.) A hét, B hét: kedd 12.40 - 13.25
Molnár Enikő Ilona intézményvezető-h.; magyar (8.) A hét, B hét: hétfő 10.50 - 11.35
Postáné Nagy Beáta o.f., mat., rajz, néptánc, környezetism. (4.a) mat. (3.b, 5.b) A hét hétfő 08:55 - 09:40; B hét péntek 09:55 - 10:40
Rácz Richárd Péterné Jankó Fruzsina Márta hon- és népism. (5.) angol (1 -3.) napközi (3.) A hét hétfő 8.55 - 9.40; B hét szerda 8.55 - 9.40
Remenyikné Győrfi Judit o.f., matematika, ének (1.b) matematika (1.a) A hét, B hét: szerda 9.55 - 10.40
Szabó Tünde o.f. (5.a) ének (1.a, 2-8.) A hét szerda 10.50 - 11.35; B hét szerda 09:55 - 10:40
Szabóné Molnár Eszter Rita o.f. (8.a) biológia, kémia (7-8.) term.ism. (5-6.) technika (5-7.) A, B hét kedd 09:55 - 10:40
Szabóné Szatmári Éva Rozália technika, napközi (4.a) iskolakönyvtár A hét péntek 12:40 - 13:25; B hét kedd 12:40 - 13:25
Tomasovszki Ilona történelem (5-8.) német nyelv (1-2.) felsős napközi A hét hétfő 08:55 - 09:40; B hét hétfő 12:40 - 13:25
Tóth Sándorné o.f., magyar (3.a) környezetism., etika, techn. (3.a, 3.b) magyar (5.a) A, B hét csütörtök 10.50 - 11.35
Udvarhelyi Zsolt o.f. (7.a) testnevelés (4-8.) A hét, B hét: szerda 10.50 - 11.35