Dolgozóink, fogadóórák

A fogadóórákat minden hónap első hetében tartjuk.

Név Beosztás Fogadó óra A hét Fogadó óra B hét
Bertalan Attila András tanár (testnevelés, földrajz) Szerda 4. óra Szerda 4. óra
Biró Zoltánné tanító, fejlesztőpedagógus Hétfő 5.óra Hétfő 5.óra
Bokács Ferencné tanító Csüt. 3.óra Csüt. 4.óra
Csige Imre tanító, testnevelés műveltségterület Péntek 4.óra Péntek 4.óra
Fige Edit tanító Péntek 4.óra Péntek 5.óra
Fülöpné Kiss Katalin tanár (hittanár, német) Csüt. 6.óra Csüt. 6.óra
Haranginé Szabó Tünde tanár (Informatika, matematika) Hétfő 4.óra Hétfő 3.óra
Juhászné Beke Andrea tanító, fejlesztőpedagógus Csüt. 5.óra Csüt. 5.óra
Kiss Ferenc tanár (történelem, angol) Hétfő 4.óra Szerda 5. óra
Kissné Burzuk Mária intézményvezető (fizika, matematika, technika) Hétfő 2.óra Hétfő 2.óra
Molnár Enikő Ilona intézményvezető-helyettes (magyar nyelv és irodalom) Hétfő 3.óra Hétfő 3.óra
Munkácsiné Kiss Anikó tanító rajz és vizuális kultúra műveltségterület Szerda 6.óra Szerda 6.óra
Pintye Mónika tanító Csüt. 4.óra Csüt. 4.óra
Pokol Zsolt tanár (biológia, kémia) Kedd 5.óra Szerda 4.óra
Postáné Nagy Beáta tanító matematika műveltségterület Szerda 6.óra Szerda 6.óra
Rácz Richárd Péterné Jankó Fruzsina Márta tanár (néprajz és pedagógia) Csüt. 42.óra Csüt 3.óra
Remenyikné Győrfi Judit tanító Hétfő 4.óra Hétfő 4.óra
Szabó Tünde tanár (ének-zene) Csüt. 4.óra Csüt. 4.óra
Szabóné Szatmári Éva Rozália tanító, tanár (ének-zene) Csüt 6.óra Csüt 6.óra
Tomasovszki Ilona tanár (történelem, német) Hétfő 4.óra Hétfő 3.óra
Tóth Sándorné tanító magyar műveltségterület Szerda 4.óra Szerda 4.óra
Tóth-Kerezsi Anikó tanító Csüt. 4.óra Szerda 3.óra