Dolgozóink, fogadóórák

A fogadóórákat minden hónap első hetében tartjuk.

Név Beosztás Fogadó óra A hét Fogadó óra B hét
Bertalan Attila András testnevelés, földrajz, testnevelés tehetséggondozás,... Hétfő 3.óra Péntek 4.óra
Bokács Ferencné osztályfőnök: 2.a, matematika, környezetismeret, technika,... Csüt. 4. óra Csüt. 4. óra
Csige Imre osztályfőnök 4.a, testnevelés, környezetismeret,... Hétfő 3.óra Hétfő 3.óra
Fülöpné Kiss Katalin osztályfőnök: 8.a, német nyelv, etika Kedd 3.óra Kedd 3.óra
Haranginé Szabó Tünde osztályfőnök: 5.b, matematika, informatika, digitális... Hétfő 2.óra Hétfő 3.óra
Juhászné Beke Andrea magyar irodalom, magyar nyelv, magyar tehetséggondozás,... Kedd 3.óra Kedd 3.óra
Kiss Ferenc angol, történelem, történelem felzárkóztató, napközis nevelő Kedd 3. óra Szerda 2. óra
Kissné Burzuk Mária intézményvezető, fizika Hétfő 4.óra Hétfő 4.óra
Kunkli Lászlóné osztályfőnök 1.a, magyar nyelv, magyar irodalom, életvitel... Kedd 4.óra Kedd 4.óra
Marton Judit Krisztina angol, angol tehetséggondozó, angol felzárkóztató, napközis... Hétfő 2.óra Hétfő 2.óra
Molnár Enikő Ilona intézményvezető-helyettes, magyar irodalom, magyar nyelv,... Kedd 2.óra Kedd 2.óra
Postáné Nagy Beáta osztályfőnök 3.a, matematika, testnevelés, matematika... Hétfő 3.óra Hétfő 3.óra
Potyók Izabella magyar nyelv, magyar irodalom, magyar tehetséggondozás Csüt. 4. óra Csüt. 4. óra
Rácz Richárd Péterné Jankó Fruzsina Márta etika, napközis nevelő, magyar tehetséggondozó, magyar... Hétfő 5.óra Hétfő 5.óra
Remenyikné Győrfi Judit matematika, ének, etika, testnevelés, matematika... Hétfő 4.óra Hétfő 4.óra
Szabó Tünde osztályfőnök: 7.a, ének, napközi Hétfő 4.óra Hétfő 4.óra
Szabóné Karika Zsuzsa Éva informatika, testnevelés, matematika tehetséggondozás,... Kedd 5.óra Kedd 5.óra
Szabóné Molnár Eszter Rita osztályfőnök: 6.a, természettudomány, természetismeret,... Hétfő 3.óra Hétfő 3.óra
Szabóné Szatmári Éva Rozália rajz és vizuális kultúra, vizuális kultúra, technika,... Hétfő 4.óra Hétfő 4.óra
Tomasovszki Ilona történelem, német, etika, történelem tehetséggondozás,... Péntek. 6.óra Péntek. 6.óra
Tóth Sándorné osztályfőnök: 3.b, magyar irodalom, magyar nyelv, magyar... szerda 3.óra Szerda 4.óra
Udvarhelyi Zsolt osztályfőnök: 5.a, testnevelés Péntek 4.óra Péntek 4.óra