Méltóan ünnepeltünk

Március 15-i ünnepség

Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharca iskolánk és községünk március 13-án, pénteken 15.00-kor ünnepi műsorral emlékezett .

A Művelődési Ház ismét szűkösnek bizonyult amikor az óvodánk nagycsoportosai, az általános iskola tanulói, a pedagógusok, a szülők és a fellépő népdalkör tagjai összegyűltek, hogy együtt tisztelegjenek a márciusi hősök előtt.

A Kossuth nótákat együtt énekelték a gyerekek a Nagyhegyesi Népdalkörrel. Bajusz Istvánné, polgármester asszony ünnepi beszédében külön kiemelte, hogy gyermekeinkben bátran bízhatunk, hiszen ha így ismerik a Kossuth nótákat, akkor szívük már bizonyosan telve van hazafisággal.

Iskolánk énekkara emelte a 6. osztályosok színvonalas és az ünnephez méltó előadását. Büszkeség volt látni a színpadon szereplő gyermekek komoly tartását, amint felidézték a legemelkedettebb pillanatokat 1848 márciusából. A szavalatok szépen csengtek, a magyar táncok szépen mutattak a színpadon.

Gratulálunk minden szereplőnek, felkészítőiknek (Fülöpné Kiss Katalin, Szabó Tünde, közreműködött: Kiss Ferenc, Fülöp Roland) és külön köszönetünket fejezzük ki Hudák Viktóriának a néptánc színpadra vitelében nyújtott segítségéért!

Fotók a március 15-i ünnepségről