Hit- és erkölcstan oktatás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ alapján az egyházi jogi személy által az állami általános iskolában szervezhető kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás, valamint intézménytípustól és fenntartótól függetlenül szervezhető fakultatív hittanoktatás szervezésére.

Nagyhegyes település(ek) közigazgatási területén a(z) Nagyhegyesi Református Missziói Egyházközség (székhelye: 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 30.), mint az egyházon belül működő önálló jogi személy, valamint a Római Katolikus Egyházközség Balmazújváros (székhelye: 4060 Balmazújváros Kossuth tér 17.) szervezésében Hasulyó János plébános jogosult.

A hit- és erkölcstanoktatás szervezésére meghatalmazott személy: Kovácsné Dobi Anikó hittanoktató (Nagyhegyesi Református Missziói Egyházközség)

A hit- és erkölcstanoktatás szervezésére meghatalmazott személy Balogh Csabáné hitoktató, hittanár (Római Katolikus Egyházközség Balmazújváros)