Fenntarthatósági témahét

2019. március 18–22.

Iskolánk ebben a tanévben is csatlakozott az országosan meghirdetett programhoz, melynek célja az, Földünk, környezetünk olyan állapotba kerüljön, hogy fenn tudja tartani az emberi életet, amit mi emberek figyelmen kívül hagyva folyamatosan pusztítunk. Fő programjaink a VÍZ és a HULLADÉK köré összpontosultak. A gyerekek 5 napon keresztül főként ezekkel a témákkal foglalkoztak tanórákon, tanórán kívül is. A tematikát az országos programból adaptáltuk belecsempészve a helyi vonatkozásokat is. Témáink a következőek voltak: „Egy csepp vízből”, „Nézz szembe a szemeteddel!”

Nézz szembe a szemeteddel: Ezzel a témával főként a 3.a, 3.b, 4.a osztályosok foglalkoztak környezet órákon, technika órákon, és az 5.a osztály technika órán. A gyerekek még mélyrehatóbb tudást szereztek a hulladékok szelektálásának, újrahasznosításának a fontosságáról érdekes feladatok során. Arra is rájöttek, hogy nagyon sok hulladék, például az üveg soha nem bomlik le, ezért nagyon fontos összegyűjteni és újra feldolgozni, meg persze ez a megoldás sokkal pénztárca kímélőbb is, mint az újragyártás. Vagy, hogy két bála összegyűjtött papírhulladék körülbelül 10 db idős fát ment meg, ami 10 ember 1évi oxigénjét állítja elő. Hulladékból hangszereket készítettek a nagyobbak: csörgődobot, rumbatököt, szívószál dudát, citerát, trombitát, dobot, amelyet énekórán meg is szólaltattak. Ennek a programnak a végén a Veres Péter Általános Iskola valamennyi tanulója, tanítója, tanára és sok szülő összesen: 248 fő csatlakozott az országos TESZEDD! mozgalomhoz, melynek keretében megtisztítottuk községünk köztereit: Kossuth utca mindkét oldalát, Kiserdőt, kisjátszóteret, iskola udvarát környékét, a Művelődési ház, a Tájház, a Polgármesteri Hivatal környékét, a Hajdúszoboszló-Balmazújvárost összekötő út nagyhegyesi szakaszát szegélyező árkot.

Egy csepp vízből: A témánk a víz minden tulajdonsága köré csoportosult. A 6.a osztály foglalkozott a héten legtöbbet a vízzel, mivel ők most éppen vizes témakörben járnak természetismeret órákon. Kísérlettel demonstráltuk a Föld vízkészletének (sós, édes víz) arányát, a csapvíz, pocsolya, uszodavíz, Keleti főcsatorna vizének fizikai tulajdonságát. A csapvíz, forraltvíz, Hunyadi János gyógyvíz, Pávai Vajna ásványvíz ízvilágát, gyógyhatásait. Játékosan utánoztuk az esőerdő hangjait. Érveltünk az ásványvíz és a csapvíz fogyasztása mellett. Magyarórán minden osztály ezen a héten egy órán megismerkedett a Tisza keletkezésének mondájával, a vízhez köthető szólásokkal, közmondásokkal, versekkel, melyeket költőink alkottak folyóinkról. Matematikaórán kiszámolták a gyerekek, milyen sok víz csöpög el akkor is évente, ha csak percenként 10 csepp folyik le a lefolyón (évente több köbméter!), és persze ez mennyibe kerül. Kiszámolták, mikor lehet több vizet megtakarítani, ha zuhanyozunk, vagy ha fürdünk. Énekórán összegyűjtötték a vizes témájú népdalokat és elénekelték. Rajzórákon szintén a víz állt a festmények középpontjában. Kémiaórán a hetedikesek megtanulták a víz kémiai tulajdonságait: szerkezeti képletét, összeg képletét, kötéseit, tömegét és egyéb tulajdonságát. A 3. osztályosok megnézték az ébredő vízi környezetet a Keleti parton. A 3. és 4. osztályosok hazánk őshonos halaival, az alapvető horgászfelszereléssel ismerkedtek meg Fehér Attila MOHOSZ halőre segítségével.

A témahetet élményekben, tudásban gazdagon zártuk és mindenki hozzájárult egy kicsit községünk tisztaságához.

Szabóné Molnár Rita
Természettudományi Munkaközösség vezetője

GalériaFotók