TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001

„Eötvös József Program- Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és projektháló elnevezésű” program.

A program célja egy méltányos, befogadó oktatási rendszer megteremtéséhez, egy komplex programcsomag kidolgozása, amelynek elemei ágazati együttműködéseken alapulnak, összehangoltan és átfogóan működnek, így egymást kiegészítve és egymás eredményeire építve mozdítják elő a társadalmi befogadást. A projekt több területen támogatja az intézményben folyó nevelő-oktató munkát. Ez többek között tantestületi továbbképzések, helyi mentorokból alakuló intézményfejlesztési munkacsoport működésének segítését, elektronikus tananyagok, módszertani segédletek rendelkezésre bocsájtását jelenti.

Ajánlott oldalak