TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0112

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0112
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben Nagyhegyesen”

A Nagyhegyes Község Önkormányzata pályázatot nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulásért Operatív Program keretén belül. A Veres Péter Általános Iskola diákjai, nevelői, tanárai számára az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában 21.615.036,- Ft-ot nyert a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0112 számú projektre a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben Nagyhegyesen” című pályázatban.

A nyertes pályázattal a nagyhegyesi közoktatási intézmény még modernebb tanulási, nevelési módszereket adhatnak át a nebulóknak. A kompetencia alapú oktatási rendszer, már ennek sok eleme működött az említett intézményben, most még inkább a tanulói készségfejlesztés, az egyénre szabott nevelés, az esélyegyenlőség biztosítása, új módszertani technikák, tanulás-szervezési eljárások, mérések, óvodai-iskolai átmenet, pedagógusi továbbképzések és eddig nem használt eszközök (pl. interaktív tábla) használata kerül előtérbe.

A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

A kompetencia alapú oktatás

  • Legalább egy tanulócsoportban a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése.
  • Legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása.
  • Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszer oktatásában.
  • Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként.
  • Legalább egy témahét megszervezése tanévenként.
  • Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése (pl. egészséges életmód, környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék érzelmi – erkölcsi nevelés óra)
  • Az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítő általános pedagógiai módszertani képzések.
  • A kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok, az óvodai programcsomag komplex alkalmazását támogató módszertani képzés.
  • Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés.
  • A hátrányos helyzet és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása (szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása). A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók többségi óvodában, iskolában való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása. A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.

A projekt fenntarthatóságát a kedvezményezettnek 5 évig kötelező a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalni, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

Ajánlott oldalak