A Nemzeti Összetartozás Napja

A trianoni békediktátum az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések Magyarországra erőszakolt rendszerének része. A kereken 100 évvel ezelőtt aláírt béke értelmében az Osztrák – Magyar Monarchia felbomlott, a háborúban vesztes Magyar Királyság pedig elveszítette területének 2/3-át, és lakosságának 60%-át. Az őshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is.

Az Országgyűlés 2010-ben nemzeti emléknappá nyilvánította június 4-ét. Az előző évek ünnepi megemlékezéseivel ellentétben az idén tanulói ppt-k, videók készítésével emlékezett meg iskolánk a trianoni békeszerződés aláírásáról. A 8. osztályosok a történelem és állampolgári ismeretek tantárgy keretein belül gyűjtőmunkát végeztek. Határon belüli és túli magyar nemzeti értékekről (épületek, személyiségek, tájak) kerestek képeket, leírásokat és zenéket, melyeket ppt-ben, illetve videóban fűztek egybe. Az elkészült munkák magas fokú hazaszeretetről tesznek tanúbizonyságot. Köszönjük elhivatott munkájukat!

Tomasovszki Ilona