Művészeti Gála

A Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola nagy hangsúlyt fektet a tanulók művészeti nevelésére: az oktatás mellett kiemelt fontosságot tulajdonítunk a képzőművészetnek, az irodalomnak és a zenének is. A 2023. május 19-én megvalósított Művészeti Gálaműsorunkban ízelítőt adtunk minderről: az előtérben megcsodálhatták tanulóink rajzaiból készült kiállítást, egy kis színházi előadással is kedveskedtünk a vendégeknek, de a délután főszereplője mégiscsak a zene, az ének és tánc volt. 

Iskolánk az egyik telephelye a hajdúszoboszlói Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskolának. Gálánk első fellépői a szolfézs csoportok voltak. Az 1-2-3. osztályosok tavaszi dalcsokrot adtak elő, majd őket követték a 4-5. osztályosok, akik kanásztánc dalokkal szórakoztatták a közönséget. A dalokat betanította Szűcs Henriett énektanár.

A következő percekben az 1.a osztály műsorát láthattuk. Az osztály tanulóinak nagy része nagyon szeret énekelni, jó hangú, jó mozgású gyerekek. Felkészítő pedagógusuk, Remenyikné Györfi Judit szerencsés helyzetben volt az idén, hiszen az éneket is és a táncot is ő tanította nekik, így sok alkalmuk volt arra, hogy népi dalosjátékokat tanuljanak. Hosszú időn keresztül nem tanultak koreográfiát, csak sok-sok játékot, amelyek közül márciusban kiválasztotta a gyerekek kedvenceit és összefűzte a játékokat. Ebből állt össze a műsor első része, amelyhez a gyerekek saját hangját rögzítette és hangosította ki a pedagógus. A dalok kiválasztásánál arra is figyelt a tanítónő, hogy az esztétikus, élményt adó legyen. Szívesen hallgatták a gyerekek a Ghymes, a Kalamajka, a Kolompos, a Tükrös zenekarok gyerekeknek készült lemezeit. A sok kedvenc közül az előadás második részéhez a Tükrös zenekar dalait választották ki. A népzene hallgatása során alkalom adódott az egyszerűbb alaplépések elsajátítására. Ez egész évben folyamatos volt, a műsorhoz a már ismert lépéseket használták fel. A felkészülésben a gyerekek örömmel vettek részt, az előadást boldog izgalommal várták. Büszkén, bátran, fegyelmezetten szerepeltek. A színpadi szereplést pozitív élményként élték meg, hatalmas élmény nyújtva a nézőknek.

Gálánk folytatásaként az 1.b osztály produkcióját láthattuk, félkészítő pedagógusok Ráczné Jankó Fruzsina és Pintye Mónika tanítónők voltak. A művészeti gálára való felkészülésünk folyamatos volt a tanévben. A koreográfiát februárban állította össze és ekkor kezdte a betanítását is a két osztálytanító. A műsor eleje az eddig tanult népi gyermekjátékok fűzéréből tevődött össze. A második részben egyszerűbb táncokat mutattak be párokban és kisebb csoportokban. A párokat a gyerekek maguk alakíthatták ki, annak megfelelően, hogy kivel táncolnának szívesen. A felkészülés során és a gálán is ügyesek voltak, a nézők hatalmas tapssal jutalmazták őket.

Ezt követően újra a zeneiskola növendékei, ezúttal a hangszeres tanszék képviselői a léptek a színpadra. Zsuponyó Zselyke furulyán, Györfi Pál pedig kürtön adott elő két dalt. Felkészítőjük Györfi Péter kürtművész-tanár. Majd Kerekes- Rácz Éva klasszikus fuvola előadóművész tanítványai következtek, Cseke Kincső és Katona Mira furulya-, Herczeg Dia fuvolatudásával kápráztatta el a nézőket. 

Majd újra a néptáncosok vették birtokba a színpadot. A 2.a osztályosok felkészítő pedagógusa, Tóth-Kerezsi Anikó feledésbe merült régi gyermekjátékokat választott. A gyerekek öltözékével is felelevenítették a népélet régi világát. A felkészülés során betekintettek környezetük hagyományaiba, pl. beszélgettek nagyszüleikkel a darutollas, árvalányhajas kalapról. Szívesen, örömmel énekeltek, játszottak együtt. E közben felszabadultakká váltak, oldódtak gátlásaik, jóleső érzéssel töltődtek fel, és mivel jelölt ki állandó párokat, így társas kapcsolataik is sokat erősödtek. A próbafolyamat során soha nem vitatkoztak; ráébredtek, hogy a közös eredmény, cél eléréséhez fontos a csapatmunka. A fellépés sikerélményt szerzett nemcsak a közönségnek, a gyerekeknek, de a pedagógusnak is.

A 2.b osztály a Kolompos együttes Tekeredik a kígyó c. dalegyvelegére készült néptánc produkciójával, melyet Munkácsiné Kis Anikó pedagógus tanított be a gyerekeknek.  Sok fiú jár az osztályukba, és bizony voltak többen, akiknek nehezebben ment a különböző lépések, ugrások, forgások megtanulása. Ez eleinte a kedvüket szegte, de később, amikor már nagyobb sikerük volt benne, szívesebben gyakoroltak. A lányok végig lelkesen vettek részt a próbákon, segítették, ha kellett irányították a fiú párjukat. A dalokat is megtanulták együtt énekelni, hogy a zene alatt az ő hangjuk is hallható legyen. Nagy izgalommal várták a fellépés napját. A közös munka, a tapstól hangos sikeres előadás, a szép ruhák, maradandó élményt jelentettek a nézőknek, a gyerekeknek és a tanítónőnek egyaránt.

Rövid szünet után a Művelődési ház színjátszó szakköröseinek előadásával folytattuk a gálánkat. Iskolánk a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva egy több hónapon át tartó projektet valósított meg, melynek lezárásaként tekinthettük meg tanulóink János vitéz előadását. A fellépést hosszabb próbafolyamat előzte meg. A csoport felkészítője, Tóth Sándorné szakkörvezető nem a hagyományos színpadi játékot választotta, hanem a drámapedagógia eszközeivel közelítette meg a művet. A közel 30 főt megmozgató, a legapróbb részletekig kidolgozott, látványos előadást lenyűgözve követte figyelemmel a közönség.  

Ezt követte a művelődési ház néptánc szakkörének fellépése. A szakkörvezetők, Postáné Nagy Beáta és Bertalan Attila pedagógusok heti rendszerességgel foglalkoznak a szakkörre járó 2-os és 4-es tanulókkal. Céljuk a néptánc, a népzene, a néphagyomány megszerettetése, a gyerekek ritmusérzékének fejlesztése. Emellett csárdás és ugrólépéseket, forgásokat tanulnak, főleg a hajdúsági tájegység dialektusából. A művészeti gálára ezekből a lépésekből állítottak össze lassú csárdás és ugrós koreográfiát, melyet a Fondor zenekar által játszott Magyar kettes és Kacsintós dallamokra adtak elő. A gyerekek felszabadult előadását hatalmas tapssal jutalmazta a közönség.

A gálát Postáné Nagy Beáta és Bertalan Attila pedagógusok néptánckettőse zárta, akik szilágysági táncokat mutattak be. Fellépésüket végig vastaps kísérte.

Ezúton is köszönjük a felkészítő pedagógusainknak, és a partnerintézmények vezetőinek: a Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének, Hellné Kádár Editnek, és a nagyhegyesi Művelődési ház igazgatójának, Bokács Ferencnek, hogy Művészeti gálánkat ilyen sikeresen és magas színvonalon tudtuk megvalósítani.

Molnár Enikő  int.vez.h.

 

 

GalériaFotók