Rendkívüli történelem óra - 8.a

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is ellátogatott mindkét 8. osztály a Polgármesteri Hivatalba. Az előzetes megbeszélésnek megfelelően az ’a’ osztállyal május 28-án került sor erre a rendkívüli történelem órára. Dr. Kovács Gergely jegyző úr várt minket. Egy pár szóban ismertette az épület történetét, majd körbevezetett bennünket az épületen belül. A gyerekek a hivatal dolgozói segítségével betekintést kaptak a hivatal működésébe.

A körbetekintést követően következett a legizgalmasabb rész: bementünk a díszterembe, ahol sor került egy diákönkormányzati testületi gyűlésre. A gyerekek választottak maguk közül polgármestert, jegyzőt, 6 képviselőt, elfoglalták helyeiket az asztalnál, majd Dr. Pinczés Róbert vezető-tanácsos segítségével a jegyző úr levezetett a gyerekeknek egy szerepjátékot. Egy kitalált szituációban kellett állást foglalniuk, majd szavazniuk. A gyerekek kellő komolysággal és érdeklődéssel vettek részt a feladat megoldásában.

Azon túl, hogy a gyerekek betekintést nyerhettek a hivatal, a képviselőtestület működésébe, a játékos feladat révén élményekkel gazdagon tértek haza.

Köszönjük Dr. Kovács Gergely jegyző úrnak és a hivatal dolgozóinak a lelkesedést, és a program megvalósulását. Kívánunk gyümölcsöző kapcsolatot iskolánk diákjaival és pedagógusaival!

Tomasovszki Ilona

GalériaFotók