Osztálytermi előadás a 7. évfolyam tanulóinak

A debreceni Csokonai Színház művészei 800 évvel korábbra, Jeruzsálembe repítették a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola hetedikeseit. Történetük 1192-ben, a III. keresztes hadjárat idején játszódik három ábrahámi világvallás – a judaizmus, a kereszténység és az iszlám – szent városában. A Jeruzsálem szó jelentése: a béke városa. Azonban Jeruzsálemet aligha jellemzi a béke. A történet idején Jeruzsálem muszlim fennhatóság alatt áll. Szaladin szultán fegyverszünetet kötött a keresztes lovagokkal, akik Jeruzsálem meghódítása végett érkeztek a Szentföldre. Viszonylagos békében élnek muszlimok, zsidók, keresztények a városban. Azonban a keresztes csapatok mozgolódni kezdenek Jeruzsálem körül, és megtámadnak egy muszlim erődítményt. A keresztesek fogságba esnek. Szaladin lefejeztet minden lovagot. Kivéve egyet. Egynek megkegyelmez. Majd ez a fiatal templomos lovag kimenekít egy égő zsidó házból egy lányt. A lány beleszeret megmentőjébe. De hogyan is kerülhetnének közelebb egymáshoz a fiatalok a három világvallás képviselői között, akiknek mindennél fontosabb, hogy uralják Jeruzsálemet?

A Jeruzsálem három színésze, Mészáros Ibolya, Mercs János, Rózsa László és a drámapedagógus Gemza Melinda az előadás több pontján megnyitották a történetet, és a gyerekekkel együtt próbáltak a miért-ekre és a hogyan-okra választ találni. Olyan válaszokat, amelyeket egy felnőttnek is nehéz megfogalmaznia. Több érvet és ellenérvet is megfogalmaztak a gyerekek, hogy a három színész - három németalföldi fiatal bőrébe bújva- a pápa parancsára miért induljon, vagy épp miért ne induljon el a Szentföldért vívott keresztes háborúba. Az előadás végén, a legfeszültebb jelenteben pedig a fanatikus hit mibenlétével és veszélyes jellegével szembesülhettek a püspök és a szultán párbeszédét hallgatva (akiket, önmagával párbeszédet folytatva egyaránt Mercs János alakított), amikor a háború és a béke, az isteni és az emberi törvények közötti azonosság vagy különbség, az igazság vagy igazságtalanság a kérdéskörét feszegette. (Forrás: http://csokonaiszinhaz.hu)

Az előadás végét a gyerekek ötletei alapján valósították meg a színészek, ezáltal pozitív végkicsengést adva a történetnek.

Köszönjük a Csokonai Színház művészeinek, Gemza Melinda drámapedagógusnak, illetve anyagi támogatásukért Nagyhegyesi Nebuló Alapítványnak, hogy újra megvalósulhatott nálunk ez az előadás.

GalériaFotók