Mire való az új KRÉTA jelszó?

Részletes tájékoztató a csatolmányból megnyitható/letölthető.

Mire jó?  • A köznevelési eljárások (pl. beiratkozás, átiratkozás, felmentések, igazolások, bizonyítvány pótlások) távolról, elektronikusan is intézhetők lesznek.
  • Köznevelési ügyintézés gyorsabban országosan egységes, szabályozott (kiszámítható) módon fog történni.
  • Az eddig a tanulóval papíron hazaküldött szülői engedély, hozzájárulás, nyilatkozat kérések közvetlenül és elektronikusan intézhetők lesznek.
  • Pedagógusok, intézmények közvetlenül, a tanuló közbeiktatása nélkül, elektronikusan is tudják tartani a kapcsolatot a szülőkkel.
  • A jogszabályban meghatározott térítési díjakat a szülők távolról és elektronikusan is befizethetik.

Mi az iskolai elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetésének célja?

Jelenleg a köznevelési intézményekben a különböző ügyek intézéséhez mindenképpen szükséges a személyes megjelenés. Az e-Ügyintézés megvalósulásával elegendő lesz a megfelelő kérvények, nyilatkozatok, igazolások elektronikus benyújtása a KRÉTA rendszeren keresztül. Az elektronikus megvalósítás során megtörténhet a hiánypótlás kezelése, a határozathozatal és a fellebbezési eljárás folyamatának dokumentumkezelése. A fejlesztés során a KRÉTA rendszer összekapcsolásra kerül a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal (pl.: ügyfélkapu), így a szülők authentikációja az ügyintézés során szabályozottan megtörténhet. A projekt során elektronikus fizetési megoldások, és ezekhez kapcsolódó hivatali ügyintézést elősegítő rendszerek (gazdálkodási és HR rendszer) bevezetési is történik.

Az e-Ügyintézés Tanulói/Szülői/Gondviselői oldalról

Az e-Ügyintézés teljes körű megvalósulásával a Tanulói/Szülői/Gondviselői jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be a köznevelési intézmények felé elektronikus formában a rendszeren keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok letöltésére, megszemélyesítésére, a dokumentumok mentésére és a rendszerbe történő visszatöltésére. A felhasználói felületen keresztül ügyeik nyomon követésére.

Részletesen a csatolmányban