Iskolai beíratás

Felhívás a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

A hivatalosan kiadott felhívás a csatolmányból tölthető le.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

  • 2019. április 11. (csütörtök) 7.30 órától 17.00 óráig
  • 2019. április 12. (péntek) 7.30 órától 17.00 óráig

Tanköteles, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A beíratás lehetséges módjai

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2019/2020. tanévre vonatkozóan:

  1. Csak papír alapon történő adminisztrációval:
    A törvényes képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelennek a köznevelési intézményben, és ott a bevitt, beiratkozáshoz szükséges dokumentumok (lásd a lap alján!) alapján az intézmény rögzíti a gyermekek adatait a KRÉTA rendszerben, és elvégzi a szokott műveleteket (összevetés a kormányhivatali körzetes listával, adatok felvitele, stb.).
  2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval

    A KÖFOP 1.0.0 - VEKOP 15 - 2017 - 00054 Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat Egységesítés és Elektronizálása (KAFFEE) projektben kifejlesztett elektronikus ügyintézési felületen (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap; továbbiakban: e-Ügyintézés felület) keresztül — regisztráció után — indíthatja a gyermek törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot. Minden tankerületi központ által fenntartott intézménynek biztosítania kell az elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezés lehetőségét azok számára, akiknek erre igényük van. Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Ezekhez az adatokhoz a felvitel után az érintett intézmény is hozzáfér, így a beiratkozás napján már nem lesz szükség ezek felvitelére. Emellett az egyes nyilatkozatok (törvényes képviselői nyilatkozatok) a rendszerből letölthetőek, és aláírás után a másolatok feltölthetőek.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Kapornai Judit

tankerületi központ igazgató

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Település:

NAGYHEGYES NAGYHEGYESI VERES PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA

(Nagyhegyes, Kossuth út 39.)

Nagyhegyes közigazgatási területe