Gyerekmunkák történelemórán

Történelem órákon történelmi kisfilmek, tanári és tanulói ppt-k segítségével dolgozzuk fel a tananyagot. Az új ismeretek elsajátítását, belsővé válását élmény alapú tanulással segítjük elő: a tanulók rajzokat, tablókat, lapbookokat készítve tanulnak, sokszor csoportmunkában.

5. osztályban az ókori Kelet államairól, a bibliai történetekről, a hellén harcosokról rajzokat készítettünk, a görög-perzsa háborúkról csoportmunkában tablót.

A 6. osztályban táblázatokban, tablókban foglaljuk össze az egyes uralkodók tevékenységét. A napköziben délutánonként a nagy földrajzi felfedezésekhez kapcsolódva caravellák készültek.

A 7. osztályosok a dualizmus témakörét lapbookokban dolgozták fel, Budapestről tablót készítettek.

A 8. osztályosok a szuperhatalmak szembenállásáról „kiskönyvet” készítettek, a globalizációról tablókat, és saját fényképek felhasználásával az iskola Országház látogatásáról ppt-t.

Tapasztalataim alapján a változatos feladatokat szívesen végzik a tanulók, közelebb kerül hozzájuk a tantárgy, és folyamatos inspirációt kapnak önálló ötleteik megvalósítására. Az elkészült munkák történelem szaktantermünket díszítik. A legszebb, legérdekesebb megoldásokat itt megtekinthetők.


Csatolmány: