Beiratkozás az iskolába

Beiratkozás az iskolába

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

 • 2015. április 16. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
 • 2015. április 17. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Helye

Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola - titkárság

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek

 • Lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

  Ilyen igazolás lehet:
  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői Bizottság szakvéleménye
 • Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlására (az „Iskola kóstolón” kerül kiosztásra)
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő gyermekét erkölcstan vagy hit- és erkölcstan oktatásban kívánja részesíteni (az „Iskola kóstolón” kerül kiosztásra)

Tisztelettel: Kissné Burzuk Mária

intézményvezető