Beiratkozás

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az
általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi
erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással
kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános
iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges,
ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt
választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását
lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül,
amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra
között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
* nem állami fenntartású általános iskolába,
vagy
* állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják
gyermeküket beíratni.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00
óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos
ügyintézésüket, akik gyermeküket:
* olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a
gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
* a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános
iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye,
tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első
szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a
szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a
szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének
beíratni.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján
körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI
határozata 2. d) pontja szerint].
Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába
kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános
iskolával.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek
bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első
napján
történik meg.

* A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
* A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
* A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
* Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
* Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának
megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása
után megjelölik az intézményt.
(Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a
dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni
az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online
beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó
nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok
megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel
tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a
formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.)
Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a
beiratkozás folyamatának ügyintézésére.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a
köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk,
hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel
összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-13.30 óráig van
lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban
csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §
(6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító
iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. §
(6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító
iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Nagyhegyes, 2020. április 6.

Kissné Burzuk Mária
intézményvezető